Niezbędne dokumenty

 

Niezbędne dokumenty dla prawidłowej wyceny oraz do określenia przez rzeczoznawcę stanu prawnego nieruchomości.

Nieruchomość niezabudowana:

-numer księgi wieczystej,

-aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,

- informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące nieruchomości lub ze studium zagospodarowania przestrzennego, 

Nieruchomości zabudowana:

-numer księgi wieczystej

-aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,

-informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy,

-decyzja o przyjęciu budynku do użytkowania lub zgłoszenie,

-dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu,

Wycena nieruchomości będącej w trakcie zabudowy:

-numer księgi wieczystej,

-aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,

-informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy,

-ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,

-dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu,

Wycena nieruchomości lokalowej : 

-numer księgi wieczystej,

-akt notarialny nabycia nieruchomości,

-jeśli jest to możliwe plan lokalu

Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

-zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej,

-odpis zwykły z księgi wieczystej (jeśli jest księga wieczysta),

-akt notarialny nabycia lokalu lub przydział za Spółdzielni,

-inne dokumenty

 

W szczególnych przypadkach inne dokumenty np.

-postanowienie sądowe,

-decyzje administracyjne,

-umowy majątkowe,

-uchwały