Koszt sporządzenia wyceny

 

Koszty sporządzenia wyceny zależy zawsze od kilku czynników:

  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny:
  • dostępności dokumentów niezbędnych do wykonania wyceny
  • kosztów i opłat poniesionych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami
  • umówionego terminu oraz warunków wykonania wyceny,
  • charakteru danej nieruchomości, jej wielkości, a także rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny.

Finalną cenę usług ustalamy indywidualnie dla każdego z Klientów na podstawie powyższych wytycznych i towarzyszących im okoliczności. Nasza firma łączy profesjonalizm działań z ich konkurencyjną ceną. Nigdy nie naciągamy Klientów na niepotrzebne koszty, kierując się zawsze w pierwszej kolejności ich interesem i zadowoleniem z wyboru naszej oferty.