Wycena nieruchomości Jarosław

 

Firma Wycena Nieruchomości Szymon Kasperski to przedsiębiorstwo, specjalizujące się w usługach z zakresu wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych (mieszkań i domów) i niezabudowanych, nieruchomości lokalowych i leśnych, różnego rodzaju budynków, oraz wyceną ograniczonych praw rzeczowych, tj. własnościowych praw do lokalu bądź praw powiązanych z branżą nieruchomości.

Firma prowadzi działalność w Jarosławiu i wielu innych miastach na Podkarpaciu oraz innych częściach kraju. Oferta przedsiębiorstwa skierowana jest do firm, instytucji oraz klientów indywidualnych. Wycena Nieruchomości Szymon Kasperski wykonuje wyceny do sprzedaży, kupna czy zmiany nieruchomości, negocjacji, kredytów, naliczania podatków czy odszkodowań oraz na potrzeby wielu innych sytuacji, w których wymagana jest rzetelna i profesjonalna wycena nieruchomości. Firma wykonuje zlecenia terminowo i z zachowaniem pełnego obiektywizmu oraz niezależności opinii.

Rzeczoznawca Jarosław działa w branży od wielu lat i posiada liczne certyfikaty oraz uprawnienia, umożliwiające prowadzenie działalności. Firma sporządza wyceny, które mają zastosowanie w przypadku zabezpieczeń kredytów bankowych, wniesienia aportu, opłaty adiacenckiej, przekształcania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w nieruchomość lokalową czy też w egzekucji odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości związanej z rozbudową lub budową nowych dróg publicznych i wielu innych.

Oferta firmy Wycena Nieruchomości Szymon Kasperski Jarosław obejmuje przede wszystkim wycenę gruntu, działek, mieszkań, lokali, domów, hipotek, spadków czy budów. Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz zdobytemu przez lata pracy doświadczeniu, rzeczoznawca zapewnia profesjonalną i obiektywną obsługę na najwyższym poziomie. Firma Jarosław posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nr 6044, nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Specjaliści pracują terminowo, zapewniają poufność powierzonych im informacji i proponują usługi w bardzo atrakcyjnych cenach.