Operat szacunkowy

przez Operat Szacunkowy
Odsłony: 28

W Wycena Nieruchomości Szymon Kasperski oferujmy sporządzenie operatu szacunkowego w formie pisemnej, który zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy jest autorską obiektywną opinią rzeczoznawcy majątkowego na temat wartości nieruchomości. Warto wiedzieć, że operat szacunkowy może stanowić dokument urzędowy, w którym zawarty jest tok obliczeń wyceny nieruchomości i wynik końcowy. 

Co jest uwzględnione w operacie szacunkowym?

• przedstawienie wycenianej nieruchomości, a także przedstawienie zakresu wyceny oraz określenie jego celu,
• określenie formalnej podstawy wyceny nieruchomości oraz źródeł danych na temat nieruchomości,
• opis stanu nieruchomości i ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
• wskazanie przeznaczenia nieruchomości na podstawie dokumentów,
• określenie metody i techniki szacowania wybranej do wyceny wartości nieruchomości,
• analiza rynku nieruchomości w zakresie sposobu wyceny,
• wynik wyceny nieruchomości z wszystkimi obliczeniami jej wartości.

Operat szacunkowy wykonywany przez Rzeczoznawcę Majątkowego Szymona Kasperskiego jest przydatny w przypadku ustalenia ceny sprzedaży lub kupna nieruchomości, podziału majątku czy zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Wybierając nasze usługi decydują się Państwo na kompetentne opracowanie zgodnie z aktualnymi standardami zawodowymi i przepisami prawa. Przygotowany przez nas operat szacunkowy może być wykorzystany w celu, do którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy, chyba że wystąpiły istotne zmiany związane z nieruchomością, np. cel wyceny, położenie nieruchomości czy jej rodzaj. 


Operat szacunkowy Rzeszów | Operat Szacunkowy Przemyśl