Wycena domu:

 • aktualny wypis z rejestru gruntów (uproszczony),
 • wypis z kartoteki budynków,
 • kopia mapy ewidencyjnyej lub zasadniczej,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • projekt budowlany lub opis techniczny lub inwentaryzacja,
 • inne potrzebne dokumenty (zasugerowane przez rzeczoznawce).

 

Wycena mieszkania:

 • wypis z rejestru lokali lub zaświadczenie ze spółdzielni,
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów, z kartoteki budynków,
 • rzut lokalu wraz z powierzchniami,
 • nr księgi wieczystej lokalu,
 • opis techniczy lub projekt budowlany budynku.

 

Wycena domu w budowie:

 • uproszczony wypis zrejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenia z MPZP,
 • pozwolenie na budowę,
 • opis techniczy lub projekt budowlany budynku.

 

Wycena działki: 

działka budowlana:

 • aktualny wypis z rejestru gruntów (uproszczony),
 • kopia mapy ewidenycjnej lub zasadniczej,
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli była wydana,
 • w innym przypadku, zaświadczenie o przeznaczeniu w studium uwarunkowań lub miejscowym planie w mieście lub w gminie.

 

działka rolna:

 • aktualny wypis z rejestru gruntów (uproszczony),
 • kopia mapy ewidenycjnej lub zasadniczej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w studium uwarunkowań lub miejscowym planie w mieście lub w gminie.

 

działka leśna:

 • aktualny wypis z rejestru gruntów (uproszczony),
 • kopia mapy ewidenycjnej lub zasadniczej,
 • uproszczony plan urządzenia lasu wraz z opisem taksascyjnym, jeśli jest nim objęta,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w studium uwarunkowań lub miejscowym planie w mieście lub w gminie.

 

Wycena lokalu użytkowego:

 • wypis z rejestru lokali lub zaświadczenie ze spółdzelni,
 • uproszczony wypis z rejestru gruntow,  z kartoteki budynków,
 • rzut lokalu wraz z powierzchniami,
 • nr księgi wieczystej lokalu,
 • opis techniczy lub projekt budowlany budynku.

 

Wycena nieruchomości komercyjnej:

 • aktualny wypis z rejestru gruntów (uproszczony),
 • wypis z karoteki budynków,
 • kopia mapy ewidencyjnyej lub zasadniczej,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • projekt budowlany lub opis techniczny lub inwentaryzacja,
 • inne potrzebne dokumenty (zasugerowane przez rzeczoznawce).

 

W szczególnych przypadkach, inne dokumenty np.:

 • postanowienie sądowe,
 • decyzje administracyjne,
 • umowy majątkowe,
 • uchwały.

Kontakt

Telefon
Telefon:
Godziny otwarcia
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00
Adres
Siedziba w Rzeszowie:
ul. Miła 9c/8
35-314 Rzeszów

Siedziba w Przemyślu:
ul. K. Brodzińskiego 4
37-700 Przemyśl

Napisz do nas

To pole nie może być puste
To pole nie może być puste
To pole nie może być puste